Biblijos studijos  |  KJV Biblija lietuviškai  |  Žodžio padalinimas  |  Straipsniai  |  Krikščioniškos knygos  |  Apie mus

Laiško efeziečiams 2 skyriuje apaštalas Paulius išdėsto Dievo bendravimo su žmonija padalinimą į tris dalis: PRAEITĮ („praeityje” –11, 12 eil.), DABARTĮ („bet dabar” – 13 eil.) ir ATEITĮ („ateinančiais amžiais” – 7 eil.). Esant Biblijai „išklotai” pagal tokį Dievo įkvėptą planą, mes lengvai galime apžvelgti ne tik tai, ką mes skaitome, bet ir atskirti, kada bei kam tai yra parašyta. Tokiu būdu pats Dievo Žodis parūpina mums raktą, kaip teisingai turi būti suprastas bei padalintas Žodis.

spausk, jei nori pamatyti didesni
PRAEITIS:
Ef 2:11-12 nusako esmini „praeities” kriterijų – skirtumą tarp Apipjaustymo ir Neapipjaustymo, t.y. tarp Izraelio tautos ir pagonių. Taigi jei skaitydami randame, jog yra kreipiamas dėmesys į Apipjaustymą ir Neapipjaustymą, žinome, kad mes esame „praeityje”. Toks skirtumas reikšmingas Senajame Testamente (žiūr. Pr 17:9-14; Įst 4:5-8; Sk 23:9), taip pat ir keturių evangelistų knygose (žiūr. Rom 15:8; Mt 10:5-6, 15:24; Jn 4:22) ar ankstyvajame Apaštalų darbų periode (žiūr. Lk 24:47; Apd 1:6,8, 2:14,22,36, 5:32, 11:19).
DABARTIS:
Ef 2:13-14 rašo, kad „bet dabar” pagonys nebėra „toli”, ir kad viduryje stovinti skiriamoji siena tarp Izraelio ir pagonių yra panaikinta, kad kadaise buvę toli dabar tapo artimi. Mokslas, aiškinantis malonės paskirstymą, skirtą mums šiandien, yra išdėstytas laiškuose nuo Romiečių iki Filemono (Rom 11:13, 15:16, 16:25, 1Kor 14:37; Ef 3:1-9).
ATEITIS:
Kaip kad parašyta Ef 2:7, „ateinančiais amžiais” Dievas įgyvendins savo tikslą, apie kurį rašoma Biblijoje pradedant nuo laiško Hebrajams, iki Apreiškimo knygos pabaigos.

Esminis raktas, norint teisingai aiškinti (padalinti) Bibliją, yra suprasti, kad nors visas Raštas yra duotas mums studijuoti, tačiau ne visas Raštas yra parašytas mūsų adresu.

Jei šioje schemoje uždengsime viduriniąją dalį, „paslapties programą", pamatysime vientisą vaizdą to, ką Dievas kalbėjo per pranašus. Vėl ją atidengę pamatysime informaciją, apreikštą Pauliui „apreiškimu paslapties, kuri buvo laikoma užslėpta nuo pasaulio pradžios, BET DABAR atskleista” (Rom 16:25,26; 1Tim 2:4-7, Tit 1:2,3 ir t.t.).Išsamesnę informaciją apie teisingą žodžio padalinimą galite rasti šioje svetainėje,
Biblijos studijavimo pagrindų pamokose

© A.B.U. 2007-2012