Biblijos studijos  |  KJV Biblija lietuviškai  |  Žodžio padalinimas  |  Straipsniai  |  Krikščioniškos knygos  |  Apie mus
 

Visi, norintys prisijungti prie šios Biblijos vertimo tikslinimo
ir redagavimo, yra labai laukiami bendradarbiavimui.
Pastebėję netikslumus ar klaidas, rašykite mums


* Siekiant kuo tikslesnio vertimo, tekstai buvo gretintami su J.Bretkūno, L. Rėzos, S. B. Chylinskio,
1910 m. Britų draugijos, su rusiškais bei lenkiškais Biblijų tekstais. Vertė D. Kundrotas.
©2004-2012, Čikaga.

© A.B.U. 2007-2017